Alle woningen en appartementen zijn verkocht.

In 5 stappen naar je woning
1.

Verkoopdocumentatie

De verkoopdocumentatie bestaat uit dit stappenplan, een brochure met prijslijst, verkooptekeningen, een technische omschrijving, kopers-optielijst en (digitaal) inschrijfformulier. Al deze documenten vind je terug op de projectwebsite www.rengerspark.nl. Heb je hier vragen over, dan is de makelaar beschikbaar om je vragen te beantwoorden.

2.

Check financiële haalbaarheid

Als onderdeel van de inschrijfprocedure dien je bij de inschrijving aan te tonen dat je de woning daadwerkelijk kunt financieren. Dit geeft zekerheid voor beide partijen en voorkomt teleurstelling achteraf.

Bij de inschrijving dien je dan ook een hypotheekverklaring bij te voegen, opgesteld door een erkend financieel adviseur. Zonder verklaring is je inschrijving niet geldig.

Een makkelijke en snelle manier om deze financiële haalbaarheid check uit te voeren is via de Ockto-app. Met de Ockto-app deel je namelijk makkelijk, snel en veilig je gegevens. Alleen de gegevens die nodig zijn, worden opgehaald en gedeeld. Niets meer en niets minder. Wil je gebruik maken van deze praktische Ockto-app dan kun je volstaan met het sturen van een e-mail naar: hypotheek@meerwaerde.nl met daarin je naam, adres en woonplaats en de tekst: “ik wil graag gebruik maken van de Ockto-app”.

Je krijgt dan vervolgens een link van Meerwaerde hypotheken waarmee je een wachtwoord kunt instellen voor jouw persoonlijke portaal. Op dit portaal tref je een actiepunt aan waarop je kunt klikken om een QR code te genereren. Deze QR code kun je gebruiken voor de Ockto-app. De overige stappen spreken voor zich.

3.

Inschrijving + toewijzing woningen

Inschrijving
Vanaf vrijdag 15 oktober 2021 om 12.00 uur start de online inschrijving voor een woning in Rengerspark. De inschrijving is geheel vrijblijvend voor zowel jou als voor Slokker Vastgoed.

Het inschrijfformulier dient uiterlijk maandag 25 oktober om 12:00 uur online te zijn ingediend. Na de inschrijving ontvang je een bevestiging van ontvangst.

Tijdens de inschrijving dien je de verschillende bouwnummers, in volgorde van voorkeur, aan te geven. Je kunt maximaal 5 bouwnummers aangeven. Je bent niet verplicht om meer dan één bouwnummervoorkeur aan te geven.

Alleen ondertekende inschrijvingen ingediend door een natuurlijk persoon, via een persoonlijk account (eerst aanmelden en/of inloggen) op de projectwebsite www.rengerspark.nl komen in aanmerking voor de woningtoewijzing.

Bij de inschrijving moet worden aangegeven of de woning alleen of samen met partner wordt aangekocht. Als er samen met partner wordt aangekocht, dienen de volledige gegevens van de partner onderdeel uit te maken van de inschrijving. Per persoon en/of per (toekomstig) huishouden mag slechts één inschrijving worden ingediend. Dubbele inschrijvingen en/of inschrijvingen ingediend door een rechtspersoon en/of inschrijvingen ‘met als doel kansvergroting bij de toewijzing’ worden uitgesloten van deelname aan de toewijzing. Als er in strijd hiermee toch meerdere inschrijvingen zijn ingediend, behoudt Slokker Vastgoed zich het recht voor deze inschrijvingen uit te sluiten van deelname aan de toewijzing en/of om de toewijzing eventueel achteraf nog ongedaan te maken. De gekozen tenaamstelling op het inschrijfformulier wordt bij aankoop ook de tenaamstelling in de koop- en aannemingsovereenkomst.

Toewijzing
De toewijzing van de woningen vindt in eerste instantie plaats op basis van de opgegeven bouwnummervoorkeur, te beginnen met 1e voorkeur, daarna 2e voorkeur, etc.

Bij de inschrijving dien je, zoals eerder aangegeven, een financiële verklaring bij te voegen, opgesteld door een erkend financieel adviseur.

Zijn er meerdere inschrijvers met eenzelfde bouwnummervoorkeur, dan wordt voor dat bouwnummer geloot. Deze loting vindt plaats door de projectnotaris.

Na de sluitingsdatum hoor je binnen een week of de woning aan je is toegewezen dan wel verloot. Vervolgens word je uitgenodigd voor een gesprek bij de makelaar. Indien je niet direct een woning krijgt toegewezen of wordt ingeloot, krijg je hierover bericht van de makelaar en word je op de reservelijst geplaatst.

Starterswoningen
Voor de bouwnummers 7 t/m 20 én 42 t/m 57 geldt dat deze alleen beschikbaar zijn voor starters op de woningmarkt. Een starter op de woningmarkt is iemand van 18 jaar of ouder die voor het eerst een huis koopt en niet eerder een hypotheek heeft afgesloten. Als twee (of meer) personen gezamenlijk een woning kopen, geldt deze eis voor één van deze personen. Door de gemeente wordt een controle uitgevoerd of de inschrijver inderdaad een starter is.

Om ervoor te zorgen dat degene die een starterswoning koopt daar ook daadwerkelijk gaat wonen, wordt de koper contractueel verplicht om de woning na de oplevering zelf te gaan bewonen. Deze verplichte bewoning geldt voor een periode van vijf jaar na de datum van de eerste inschrijving in de Basisregistratie Personen (inschrijving dient plaats te vinden binnen één maand na oplevering van de woning). Tevens is er voor de starterswoningen sprake van een anti-speculatiebeding voor een periode van vijf jaar na de notariële overdracht.

4.

Persoonlijk gesprek met de makelaar

Tijdens het persoonlijke gesprek informeert de makelaar je over de woning en overhandigt je de contractstukken (verkoopdocumentatie, concept koop- en aanneemovereenkomst en conceptakte van levering) op basis waarvan je een weloverwogen aankoopbeslissing kunt maken.

5.

Ondertekening

Vervolgens krijg je een optie van één week om te besluiten tot aankoop van de woning over te gaan. Als je besluit tot aankoop over te gaan stelt de makelaar de koop- en aanneemovereenkomst op en biedt je deze ter ondertekening aan. In het andere geval vervalt de exclusieve optie voor de woning.