Alle woningen en appartementen zijn verkocht.

Vierde wooneiland Rengerswetering krijgt vorm

Deel dit bericht:

Het stedenbouwkundige plan voor het vierde wooneiland Rengerswetering (Zuiderland) is verder uitgewerkt tot een inrichtingsplan voor de openbare ruimte. Het plan vormt de basis voor de vervolgstappen tot de daadwerkelijke realisatie.
Wonen en verblijven in een parkachtige omgeving vormt de basis. Dat betekent veel groen aan de zuidkant van het wooneiland. Voor het groen wordt gewerkt met diverse beplantingen en bomen wat de biodiversiteit ten goede komt. Bij de inrichting van het vierde eiland heeft het water een prominente rol gekregen. Dit past in de huidige landelijke visie voor een woonomgeving.

De woningen zijn bereikbaar via voetpaden. Aan de oostkant van het plan krijgen een aantal woningen een ontsluiting via bruggetjes over het water. In het bloem -en grasrijk gebied komen voetpaden van gedeeltelijk groen en steen (semi-verharding) waardoor de groene woonomgeving wordt benadrukt.

Voorzieningen op het eiland

In het park komen meerdere speelgelegenheden. De kinderraad heeft eind 2021 een keuze gemaakt voor een speeltoestel, deze wordt sowieso meegenomen.
Op het wooneiland komt ook een supermarkt (Vomar Voordeelmarkt) met een appartementencomplex en een Integraal Kind Centrum (school met (kinderopvang).
Er is voldoende parkeergelegenheid in het plan. De parkeervakken worden aangelegd in een open bestrating met gras. Hierdoor kan het regenwater voor een deel in de grond zakken en wordt het gebied in de zomer minder warm.

Wanneer vindt wat plaats?

De inrichting van de openbare ruimte volgt de bouwfases. In het ontwikkelingsgebied zijn diverse bouwers actief. Zij hebben ook allemaal een eigen bouwplanning. Voorlopig is het streven om zoveel mogelijk mee te gaan met de oplevering van de bebouwing. De eerste aanleg aan de oostkant van het eiland zal in voorjaar/zomer van 2022 plaatsvinden. Daarnaast worden stap voor stap de brugverbindingen tussen 3e en 4e eiland gemaakt. Als de uitvoering gunstig verloopt is minimaal één brugverbinding aan de oostkant dit najaar klaar zodat fietsers en voetgangers deze al kunnen gebruiken. Vanaf eind 2022 tot eind 2023 wordt het gebied tussen het midden en de Oostelijke Randweg woonrijp gemaakt. En als mogelijk worden ook delen van het park voorzien van beplanting en speelmogelijkheden.

INTERESSE?

Schrijf je dan nu in!

Ander nieuws